Styrelsens egen sida

 
 

Protokoll
Styrelsemötet 30 juli 2018
Styrelsemöte 26 februari 2019
Protokoll ÅRSMÖTE 2019

Styrelsemöte 190411
Styrelsemöte 26 februari 2019

Styrelsen
 

Funktion

Namn

Tfn bostad

Tfn mobil

E-post

 

Ordf

Roger Andersson

0393-230 89

0706-92 06 58

kjell.roger@telia.com

 

V ordf

Vakant

 

0739-18 77 19

 

 

Kassör

Lena Glenvik

0393-211 80

0763-22 70 35

lena.glenvik@gmail.com

 

Sekreterare

Kerstin Axelsson

0393-230 28

0705-62 30 28

kerstin.axelsson.byhult@outlook.com

 

Ledamot

Lars Andersson

0393-200 71

0702-78 32 82

lars.h.andersson@svenskakyrkan.se

 

Ledamot

Ing-Marie Johansson

0393-201 32

0739-18 77 19

astrid_pimpim@hotmail.com

 

Ledamot

Inger Bragd

0393-210 21

0768-23 03 88

 inger.bragd@hotmail.com

 

Ledamot

Christer Glenvik

0393-211 80

0763-16 41 55

c.glenvik@gmail.com

 

Ledamot

Johan Haggård

0393-24018

0703-15 37 73

haggard.johan@gmail.com

 

Suppl

Gösta Johansson

 

0703-14 02 93

gosta.ostergarden16@gmail.com

 

Suppl

Arne Gunnarsson

0393-211 67

0705-63 18 99

gunnarsson.hok@gmail.com 

 

Suppl

Urban Ygemar

0393-230 90

0706-24 40 08

urbanygemar@gmail.com

 

Suppl

Thomas Ljungberg

0393-200 10

0761-36 45 00

 thomas@svenarum.com

 

Revisorer

Karl-Göran Elgh

 

 

 

 

 

Lars-Erik Carlsson

 

 

 

 

Rev suppl

Marie Frisk

 

 

 

 

Rev suppl

Jonny Fransson

 

 

 

 

Värdar

Ulf Bengtsson

 

 

 

 

 

Lars Andersson

 

 

 

 

Valberedning

Gun-Britt Carlsson

 

 

 

 

 

Johannes Eckerström

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgått 2019

Gunilla Ljungberg

 0393-200 58

 0706-38 00 58

gunilla@svenarum.com

 

Avgått 2019

Margareta Carlsson

 

0702-71 27 23

maggan.kohult@hotmail.se

 

 

'

Arbetsgrupper      
Grupp 1
Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Städning av byggnader:
Lars Inger Urban Roger Grupp 1 Hultabrostugan, Smedjan och Ängslada
Kerstin Johan Lena Ing-Marie Grupp 2 Fattigstugan, Linbastan och Källaren
  Christer Tomas Grupp 3 Kyrkstallet, Affären och Vagnsladan
  Arne   Grupp 4 Nisses Lada, Ladugården och Utskottsboden
  Gösta    

Toppen av sidan | Huvudsidan

 

s