Funktion Namn Tfn bostad Tfn mobil E-post Förordn till
  Ordf Roger Andersson 0393-230 89 0706-92 06 58 kjell.roger@telia.com  
  V ordf Vakant        
  Kassör Lena Glenvik 0393-211 80 0763-22 70 35 lena.glenvik@gmail.com  
  Sekreterare Kerstin Axelsson 0393-230 28 0705-62 30 28 kerstin.axelsson.byhult@outlook.com  
  Ledamot Lars Andersson 0393-200 71 0702-78 32 82 lars.h.andersson@svenskakyrkan.se  
  Ledamot Ing-Marie Johansson 0393-201 32 0739-18 77 19  astrid_pimpim@hotmail.com  
  Ledamot Inger Bragd 0393-210 21 0768-23 03 88  inger.bragd@hotmail.com  
  Ledamot Christer Glenvik 0393-211 80 0763-16 41 55 c.glenvik@gmail.com  
  Ledamot Andreas Lindblom   0763-152031 andreas@vaggerydssvarv.se  
  Ledamot Johan Haggård 0393-24018 0703-15 37 73 haggard.johan@gmail.com  
  Suppl Gösta Johansson   0703-14 02 93 gosta.ostergarden16@gmail.com  
  Suppl Arne Gunnarsson 0393-211 67 0705-63 18 99 gunnarsson.hok@gmail.com   
  Suppl Urban Ygemar 0393-230 90 0706-24 40 08 urbanygemar@gmail.com  
  Suppl Thomas Ljungberg 0393-200 10 0761-36 45 00  thomas@svenarum.com  
  Revisorer Karl-Göran Elgh        
    Lars-Erik Carlsson        
  Rev suppl Marie Frisk        
  Rev suppl Jonny Fransson        
  Värdar Ulf Bengtsson        
    Lars Andersson        
  Valberedning Gun-Britt Carlsson        
    Johannes Eckerström        
    Vakant        
             
  Avgått 2019 Gunilla Ljungberg 0393-200 58  0706-38 00 58 gunilla@svenarum.com  
  Avgått 2019 Margareta Carlsson   0702-71 27 23 maggan.kohult@hotmail.se  
Förr i tiden!
Grupp 1
Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Städning av byggnader:
Lars Inger Urban Roger Grupp 1 Hultabrostugan, Smedjan och Ängslada
Kerstin Johan Lena Ing-Marie Grupp 2 Fattigstugan, Linbastan och Källaren
Christer Tomas Grupp 3 Kyrkstallet, Affären och Vagnsladan
  Arne Grupp 4 Nisses Lada, Ladugården och Utskottsboden
Gösta